Sprawy frankowe, o co w ogóle chodzi?

Wyobraźcie sobie, że chcecie wziąć kredyt na mieszkanie. Oczywiście cena nieruchomości została określona w polskich złotych i chcecie zapłacić w złotówkach, bo przecież zarabiacie w złotówkach, a kredyt w innej walucie was nie interesuje.   Wobec tego zawieracie umowę kredytu hipotecznego, w której określono kwotę kredytu w walucie polskiej i splata też będzie odbywać się w PLN. Niemniej bank zastrzega sobie, że wasz dług będzie przeliczany do innej waluty np. do franka szwajcarskiego. Kurs…

Jak samodzielnie sporządzić testament?

Powołanie do dziedziczenia odbywa się według porządku opisanego w ustawie (kodeksie cywilnym) lub w testamencie. Dziedziczenie ustawowe następuje m.in. wtedy, gdy zmarły nie zostawił WAŻNEGO testamentu.   Wymogi testamentu własnoręcznego Testament może być sporządzony w kilku formach. Jedną z nich jest testament własnoręczny (tzw. holograficzny). Prawidłowo sporządzony testament własnoręczny musi być: opatrzony datą, napisany W CAŁOŚCI ręcznie przez spadkodawcę, Co prawda brak daty w pewnych okolicznościach nie musi…

Czym się różni zadatek od zaliczki?

Język prawniczy często różni są od języka potocznego. Przykładem jest zadatek i zaliczka, które w języku codzienny w zasadzie są synonimami. Jednak prawo polski nadaje im różne znaczenia, dlatego warto o tym pamiętać przy zawieraniu umowy.   Zadatek Gdy w umowie nie określono innej definicji zadatku lub nie ma przyjętego zwyczaju co do jego znaczenia, to należy rozumieć go według reguły określonej w kodeksie cywilnym tj. jeżeli wpłaciłeś zadatek i nie wywiązałeś się z umowy –…

Jak zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i czy trzeba iść do notariusza?

Forma zawarcia umowy przedwstępnej może być dowolna, a więc nie trzeba sporządzać aktu notarialnego. Przy czym forma, w jakiej podpiszemy umowę, będzie miała wpływ na przysługujące uprawnienia. Oznacza to, że jeżeli umowa przedwstępna spełnia wymagania umowy sprzedaży nieruchomości i została zawarta w formie aktu notarialnego, można dochodzić zawarcia umowy sprzedaży wbrew woli sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy w zwykłej formie pisemnej nie będziemy mogli „zmusić” właściciela…