Jak zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i czy trzeba iść do notariusza?

Forma zawarcia umowy przedwstępnej może być dowolna, a więc nie trzeba sporządzać aktu notarialnego. Przy czym forma, w jakiej podpiszemy umowę, będzie miała wpływ na przysługujące uprawnienia. Oznacza to, że jeżeli umowa przedwstępna spełnia wymagania umowy sprzedaży nieruchomości i została zawarta w formie aktu notarialnego, można dochodzić zawarcia umowy sprzedaży wbrew woli sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy w zwykłej formie pisemnej nie będziemy mogli „zmusić” właściciela…