Czym się różni zadatek od zaliczki?

Język prawniczy często różni są od języka potocznego. Przykładem jest zadatek i zaliczka, które w języku codzienny w zasadzie są synonimami. Jednak prawo polski nadaje im różne znaczenia, dlatego warto o tym pamiętać przy zawieraniu umowy.   Zadatek Gdy w umowie nie określono innej definicji zadatku lub nie ma przyjętego zwyczaju co do jego znaczenia, to należy rozumieć go według reguły określonej w kodeksie cywilnym tj. jeżeli wpłaciłeś zadatek i nie wywiązałeś się z umowy –…