Jak samodzielnie sporządzić testament?

Powołanie do dziedziczenia odbywa się według porządku opisanego w ustawie (kodeksie cywilnym) lub w testamencie. Dziedziczenie ustawowe następuje m.in. wtedy, gdy zmarły nie zostawił WAŻNEGO testamentu.   Wymogi testamentu własnoręcznego Testament może być sporządzony w kilku formach. Jedną z nich jest testament własnoręczny (tzw. holograficzny). Prawidłowo sporządzony testament własnoręczny musi być: opatrzony datą, napisany W CAŁOŚCI ręcznie przez spadkodawcę, Co prawda brak daty w pewnych okolicznościach nie musi…