Kodeks cywilny, a wyjątkowe uprawnienia właściciela roju pszczół

Ustawodawca w kodeksie cywilnym zamieścił szczególny przepis, który dotycz właściciela roju pszczół. Zgodnie z art. 182 § 1 k.c. rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go w przeciągu 3 dni od dnia wyrojenia. Oznacza to, że po upływie trzech dni własność wygasa i rój staje się rzeczą niczyją. Wobec tego osoba, która go znajdzie i obejmie go w posiadanie, stanie się nowym właścicielem. Co jednak ciekawe właścicielowi pszczół…

Toga – urzędowy strój radcy prawnego

Zgodnie z przepisami profesjonalny prawnik, w tym radca prawny, na rozprawach sądowych występuje w urzędowym, uroczystym stroju, odpowiednim do powagi sądu i utrwalonej tradycji. Przepisy prawa szczegółowo opisują jak toga (bo o niej mowa) powinna wyglądać. Radca prawny, adwokat, sędzia, sędzia TK, prokurator, radca Prokuratorii Generalnej RP Kolor żabotu togi wyróżnia urzędowe stroje profesjonalnych prawników: ciemnoniebieski: radca prawny, zielony: adwokat, fioletowy: sędzia, biało-czerwony:…