Prawomocny wyrok w sprawie „frankowej”

Z dumą informuję o prawomocnym wyroku w sprawie o zapłatę z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF. Wyrokiem z dnia 18.01.2019 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie sygn. akt I C 2727/17 uznał, że zapisy dotyczące waloryzacji kwoty kredytu do franka szwajcarskiego według tabeli banku są niedozwolone i nie wiążą konsumenta. Tym samym należy umowę wykonywać z pominięciem tych zapisów tj. „odfrankować” ją. Nadto Sąd uznał, że kredytobiorcy należny jest zwrot kwot…