Specjalista z zakresu prawa cywilnego. Przez lata reprezentował konsumentów w sporach z zakładami ubezpieczeń i bankami (w tym sprawy „frankowe”). Współtworzył strategie oraz kierował zespołami prawnymi kilku warszawskich kancelarii.

„Wakacje kredytowe” – kto i na jakich warunkach będzie mógł zawiesić płatność rat? 

9 czerwca Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwaną często ustawą o wakacjach kredytowych. Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu. Póki co nie wiem w jakim kształcie ustawa wejdzie w życie, ale już dziś budzi duże zainteresowanie Polaków. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych Z zawieszenia płatności rat będą mogli skorzystać: posiadacze kredytów hipotecznych w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty…

1 500 000 zł odszkodowania za śmierć motocyklisty

Półtora miliona złotych na rzecz mojego klienta zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie tytułem odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Motocyklista zginął w wypadku drogowym, a zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty świadczenia. Skierowałem w imieniu klienta sprawę do sądu.   Co ciekawe umowa ubezpieczenia przewidywała wypłatę odszkodowania w trzech przypadkach:  500 000 z tytułu zgonu, 500 000 z tytułu zgonu na skutek wypadku,  500 000 z tytułu zgonu na skutek wypadku komunikacyjnego.   …

Nowe przepisy dla pieszych i kierowców

1 czerwca 2021 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy proponowane zmiany przewidują rozwiązania mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Czego dotyczą? W zakresie pieszych Pieszy już WCHODZĄC na jezdnię lub torowisko musi zachować szczególną ostrożność W dotychczas obowiązującej ustawie pieszy musiał zachować szczególną ostrożność PRZECHODZĄC przez jezdnię lub torowisko. Projekt zakłada rozszerzenie…

Kodeks cywilny, a wyjątkowe uprawnienia właściciela roju pszczół

Ustawodawca w kodeksie cywilnym zamieścił szczególny przepis, który dotycz właściciela roju pszczół. Zgodnie z art. 182 § 1 k.c. rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go w przeciągu 3 dni od dnia wyrojenia. Oznacza to, że po upływie trzech dni własność wygasa i rój staje się rzeczą niczyją. Wobec tego osoba, która go znajdzie i obejmie go w posiadanie, stanie się nowym właścicielem. Co jednak ciekawe właścicielowi pszczół…

Toga – urzędowy strój radcy prawnego

Zgodnie z przepisami profesjonalny prawnik, w tym radca prawny, na rozprawach sądowych występuje w urzędowym, uroczystym stroju, odpowiednim do powagi sądu i utrwalonej tradycji. Przepisy prawa szczegółowo opisują jak toga (bo o niej mowa) powinna wyglądać. Radca prawny, adwokat, sędzia, sędzia TK, prokurator, radca Prokuratorii Generalnej RP Kolor żabotu togi wyróżnia urzędowe stroje profesjonalnych prawników: ciemnoniebieski: radca prawny, zielony: adwokat, fioletowy: sędzia, biało-czerwony:…

Cena przy kasie inna niż na półce – ile zapłacę?

Zdarza się tak, że cena towaru z metki/etykiety różni się od tej zeskanowanej z kodu kreskowego. Najczęściej w takich sytuacjach godzimy się na zapłatę wyższej ceny. Motywowane jest to dyskomfortem, gdyż nie chcemy wydłużać kolejki albo po prostu nie wiemy, jakie prawa nam przysługują. W OPISANEJ SYTUACJI MOŻEMY JEDNAK DOMAGAĆ SIĘ SPRZEDAŻY ZA NIŻSZĄ CENĘ.   Przepisy chronią konsumenta Żądanie sprzedaży za niższą cenę ma oparcie w przepisach. Zgodnie z art. 543 kodeksu cywilnego…

Kiedy kierowca zwróci zakładowi ubezpieczeń wypłacone odszkodowanie z OC? Regres

Zgodnie z przepisami posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu (art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). Dlatego ubezpieczamy samochody, motocykle i inne pojazdy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w sytuacji wypadku, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę zostanie wypłacone z ubezpieczenia OC, a nie z kieszeni sprawcy. Istnieją jednak wyjątki, w których zakład ubezpieczeń będzie mógł żądać od kierowcy zwrotu wypłaconego…

Czy po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że po rozwodzie można bez zbędnych formalności wrócić do poprzedniego nazwiska. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w ciągu TRZECH MIESIĘCY od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (art. 59).   Co zrobić by zmienić nazwisko po rozwodzie?…

Przewróciłem się na oblodzonym chodniku – co dalej?

Poślizgnięcie na oblodzonej nawierzchni może być przyczyną poważnych urazów. Zdarza się, że odpowiedzialność za upadek ponosi zarządca drogi, który w sposób NIEWŁAŚCIWY UTRZYMUJE NAWIERZCHNIĘ. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie drogi polega m.in. na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej (art. 4 pkt 20). Obowiązki w zakresie utrzymania chodników dotyczą również właścicieli prywatnych nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Jak się zachować po upadku? Ustalenie…

Domowa produkcja trunków alkoholowych w prawie polskim

Czy można wyrabiać bimber na własne potrzeby? Czy babcia legalnie przyrządza nalewkę? Czy można zgodnie z prawem samodzielnie uwarzyć piwo? Odpowiedź poniżej.   Bimber, wódka Zgodnie z ustawą alkohol etylowy to płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny.   Co do zasady, aby móc wyrabiać produktu z alkoholu etylowego trzeba PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ i spełnić warunki opisane w ustawie o wyrobie…